BẢO LÃNH FIANCE

==> Mua đơn nộp cho USCIS (mua mục này cần điền 2 đơn)

==> Mua đơn nộp cho NVC (mua mục này cần điền 1 đơn)

BẢO LÃNH VỢ CHỒNG

==> Mua đơn nộp cho USCIS

==> Mua đơn nộp cho NVC (bao gồm)

Lưu ý: Quý vị có thể chọn đơn Bảo Trợ Tài Chính tùy theo trường hợp thu nhập của mình mà có thể chọn 1 trong 3 hoặc chọn cả 3 mẫu đơn, và tất cả các trường hợp đều phải cung cấp đơn DS260

BẢO LÃNH CHA MẸ

==> Mua đơn nộp cho USCIS

==> Mua đơn nộp cho NVC (bao gồm)

Lưu ý: Quý vị có thể chọn đơn Bảo Trợ Tài Chính tùy theo trường hợp thu nhập của mình mà có thể chọn 1 trong 3 hoặc chọn cả 3 mẫu đơn, và tất cả các trường hợp đều phải cung cấp đơn DS260

BẢO LÃNH CON

==> Mua đơn nộp cho USCIS

==> Mua đơn nộp cho NVC (bao gồm)

Lưu ý: Quý vị có thể chọn đơn Bảo Trợ Tài Chính tùy theo trường hợp thu nhập của mình mà có thể chọn 1 trong 3 hoặc chọn cả 3 mẫu đơn, và tất cả các trường hợp đều phải cung cấp đơn DS260

BẢO LÃNH ANH CHỊ EM

==> Mua đơn nộp cho USCIS

==> Mua đơn nộp cho NVC (bao gồm)

Lưu ý: Quý vị có thể chọn đơn Bảo Trợ Tài Chính tùy theo trường hợp thu nhập của mình mà có thể chọn 1 trong 3 hoặc chọn cả 3 mẫu đơn, và tất cả các trường hợp đều phải cung cấp đơn DS260

XIN THẺ XANH TẠI MỸ

XIN THẺ XANH 10 NĂM

XIN VISA DU LỊCH

QUỐC TỊCH

HỒ SƠ NỘP CHO NVC