Xin thẻ xanh 10 năm

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
Người xin đổi thẻ xanh
1.a. Họ
1.b. Tên
1.c. Tên lót
2. Tên khác (nếu có)
3. Tháng/ngày/năm sinh
4. Quốc gia nơi sinh
5. Quốc tịch
6. A number (nếu có)
7. U.S. Social Security Number (nếu có)
8. Tình trạng hôn nhân
Độc thânĐã kết hônĐã li hônQuá phụ
9. Tháng/ngày/năm kết hôn
10. Nơi kết hôn
11. Tháng/ngày/năm li hôn (nếu có)
12. Thẻ xanh 2 năm hết hạn vào tháng/ngày/năm nào?
13. Địa chỉ gửi thư
14. Địa chỉ cư trú
15. Bạn có đang trong tình trạng bị trục xuất không?
Không
16. Bạn có từng bị bắt hay phạm tội gì không?
Không
17. Nếu bạn đã kết hôn, có phải cuộc hôn nhân này khác với cuộc hôn nhân mà bạn có được thẻ xanh 2 năm?
Không
18. Bạn có cư trú ở địa chỉ nào khác từ khi có thẻ xanh 2 năm không?
Không
Nếu có, cung cấp tất cả địa chỉ cư trú kể từ khi trở thành thường trú nhân
19. Vợ/chồng hoặc ba mẹ kế của bạn có ai đang làm việc cho Chính Phủ Mỹ hay phục vụ ngoài nước Mỹ không?
Không
20. Dân tộc
21. Chiều cao
22. Cân nặng
23. Màu mắt
24. Màu tóc
25. Bạn có thẻ xanh là do ai bảo lãnh? (người này sẽ ký vào đơn này)
Vợ/chồng của bạnVợ/chồng của cha/mẹ bạn
Hoặc (những trường hợp mối quan hệ ko còn) tôi nộp đơn này một mình vì:
Vợ/chồng tôi đã qua đờiHôn nhân của tôi là thật nhưng chúng tôi đã li hônHôn nhân của tôi là thật nhưng tôi bị vợ/chồng ngược đãiHôn nhân của cha mẹ tôi là thật, nhưng sau đó tôi bị cha/mẹ kế hoặc cha/mẹ ruột ngược đãi
26. Thông tin người bảo lãnh bạn
Họ
Tên
Tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
U.S. Social Security Number (nếu có)
A number (nếu có)
Địa chỉ cư trú
Số điện thoại
Email
27. Thông tin con của bạn
Con 1:
Họ
Tên
Tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
A number (nếu có)
Con có sống cùng bạn không?
Không
Con có nộp đơn đổi thẻ xanh cùng bạn không?
Không
Địa chỉ cư trú
Con 2:
Họ
Tên
Tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
A number (nếu có)
Con có sống cùng bạn không?
Không
Con có nộp đơn đổi thẻ xanh cùng bạn không?
Không
Địa chỉ cư trú
Con 3:
Họ
Tên
Tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
A number (nếu có)
Con có sống cùng bạn không?
Không
Con có nộp đơn đổi thẻ xanh cùng bạn không?
Không
Địa chỉ cư trú
28. Bạn có bị khuyết tật hay người thân (vợ/chồng, con cái) có khuyết tật không?