Đơn bảo trợ tài chính

(Trường hợp người bảo lãnh đủ thu nhập và không cần người đồng bảo trợ)

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin
Mua dịch vụ

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
Người bảo lãnh (Petitioner)
1. Tôi muốn nộp đơn bảo trợ tài chính này vì: (chọn 1 trong các trường hợp sau)
Tôi là người bảo lãnh (đương đơn), muốn bảo lãnh cho thân nhân của tôiTôi nộp đơn bảo lãnh cho đương đơn làm việc với mục đích định cưTôi là người đồng bảo trợ duy nhấtTôi là người đồng bảo trợNgười bảo lãnh ban đầu đã qua đời. Tôi là người bảo lãnh thay thế
Nếu chọn "Tôi là người đồng bảo trợ" -> cung cấp là người thứ 1 hay thứ 2 trong 2 người đồng bảo trợ
2.a. Họ
2.b. tên
2.c. tên lót
3. Địa chỉ gửi thư
4. Địa chỉ cư trú
5. Quốc gia đang sinh sống
6. Tháng/ngày/năm sinh
7. Nơi sinh
Thành phố:
Tiểu bang:
Quốc gia:
8. U.S. Social Security number
9. Số điện thoại
10. Email
11. Công dân hay thường trú nhân?
Tôi là công dân MỹTôi là thường trú nhân Mỹ
12. A-number (nếu có)
13. Bạn có đang thực hiện nhiệm vụ tại Lực Lượng Quân Đội Mỹ hoặc Đội Bảo Vệ Bờ Biển Mỹ?
không
14. Số thành viên trong hộ gia đình
Trên giấy thuế bạn khai hộ gia đình mình bao nhiêu người? (vợ, chồng, con cái, người phụ thuộc tài chính của bạn?)
Bạn có từng bảo lãnh tài chính cho ai mà người đó hiện tại là thường trú nhân Mỹ? Bao nhiêu người?
15. Công việc hiện tại là (Job Title)
Làm cho công tyTự làm chủVề hưuThất nghiệp
Nếu "Làm cho công ty", công ty tên gì?
Nếu "Về hưu", kể từ tháng/ngày/năm
Nếu "Thất nghiệp", kể từ tháng/ngày/năm
-> Thu nhập cá nhân mỗi năm là
16. Nếu bạn có sử dụng thu nhập từ bất kì ai khác (người này đã được tính trong hộ gia đình bạn) ->cung cấp thông tin người đó
Họ tên (1)
Mối quan hệ (1)
Thu nhập (1)
Họ tên (2)
Mối quan hệ (2)
Thu nhập (2)
17. Bạn có khai thuế thu nhập trong vòng 3 năm gần đây cho Liên Bang hay không?
không
18. Cung cấp thu nhập trong vòng 3 năm gần nhất trên hồ sơ thuế
Năm (1)
Thu nhập (1)
Năm (2)
Thu nhập (2)
Năm (3)
Thu nhập (3)
19. Bạn có thuộc trường hợp không cần khai thuế thu nhập cho Liên bang bởi vì thu nhập của bạn dưới mức yêu cầu và bạn sẽ cung cấp bằng chứng hỗ trợ?
không
20. Nếu thu nhập của bạn không đủ để bảo trợ tài chánh, bạn có thể sử dụng tài sản của mình (bạn không cần cung cấp thông tin ở mục này nếu như bạn đã đạt yêu cầu thu nhập)
Cung cấp số dư trong tài khoản ngân hàng (savings and checking accounts)
Giá trị bất động sản bạn sở hữu
Cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất kì tài sản nào khác
Tài sản của những người trong hộ gia đình bạn
Họ tên người thân
Giá trị tài sản
Tài sản của người được bảo lãnh? (tài khoản ngân hàng, bất động sản, cổ phiếu?) (nếu có)
Người được bảo lãnh (Beneficiary)
1.a. Họ
1.b. tên
1.c. tên lót
2. Địa chỉ gửi thư
3. Quốc tịch
4. Tháng/ngày/năm sinh
5. A number (nếu có)
6. Số điện thoại
7. Thông tin thành viên gia đình (người đi kèm) của người được bảo lãnh (nếu có)
Họ, tên, tên lót (1)
Mối quan hệ với người được bảo lãnh (1)
Tháng/ngày/năm sinh (1)
A-number (nếu có) (1)
Họ, tên, tên lót (2)
Mối quan hệ với người được bảo lãnh (2)
Tháng/ngày/năm sinh (2)
A-number (nếu có) (2)
Họ, tên, tên lót (3)
Mối quan hệ với người được bảo lãnh (3)
Tháng/ngày/năm sinh (3)
A-number (nếu có) (3)