Đơn xin giấy phép làm việc

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin
Mua dịch vụ

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
1. Tôi nộp đơn này để
Xin giấy phép đi làmXin cấp lại giấy phép đi làm (do làm mất)Xin gia hạn giấy phép đi làm (nộp kèm theo giấy phép đi làm cũ)
2. Bạn đã từng nộp đơn xin giấy phép đi làm bao giờ chưa?
không
Nếu có ->cung cấp
Ngày nộp:
Kết quả:
Văn phòng nào của Sở Di Trú:
3. Tháng/ngày/ năm nhập cảnh Mỹ gần đây nhất
4. Nơi nhập cảnh Mỹ sau cùng ở đâu
5. Tình trạng của bạn lúc nhập cảnh Mỹ là:
Visa B2Visa F1Không có tình trạng
6. Tình trạng nhập cư hiện tại là
Khách du lịchDu học sinh
7. Bạn đã từng bị bắt giam hay phạm tội?
không
8. Số điện thoại