Bảo lãnh thân nhân xin thẻ xanh tại Mỹ

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin
Mua dịch vụ

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
Người bảo lãnh (Petitioner)
1. Tôi làm đơn này để bảo lãnh cho:
Vợ/chồngCha mẹAnh chị emCon
2. Chọn ô thuộc trường hợp của bạn
Cha mẹ đã có hôn thú khi con sinh raCha mẹ chưa có hôn thú khi con sinh raBảo lãnh con kế/cha mẹ kếBảo lãnh con nuôiKhông thuộc các trường hợp trên
3. Bạn có trở thành công dân hoặc thường trú nhân Mỹ thông qua việc nhận nuôi không?
không
4. A-number (nếu có)
5. U.S. Social Security number (nếu có)
6.a. Họ
6.b. tên
6.c. tên lót
7. Họ tên khác (nếu có)
8. Nơi sinh
Thành phố:
Quốc gia:
9. Sinh vào tháng/ngày/năm
10. Giới tính
NamNữ
11. Địa chỉ gửi thư (mailing address)
12. Địa chỉ gửi thư có giống với địa chỉ đang cư trú không?
không
13. Địa chỉ cư trú trong vòng 5 năm
Địa chỉ (1)
Ở từ tháng/ngày/năm (1)
Đến tháng/ngày/năm (1)
Địa chỉ (2)
Ở từ tháng/ngày/năm (2)
Đến tháng/ngày/năm (2)
Địa chỉ (3)
Ở từ tháng/ngày/năm (3)
Đến tháng/ngày/năm (3)
Địa chỉ (4)
Ở từ tháng/ngày/năm (4)
Đến tháng/ngày/năm (4)
14. Bạn đã kết hôn bao nhiêu lần?
15. Tình trạng hôn nhân hiện tại
Độc thânĐã kết hônĐã li hônLi thânQuả phụ
16. Ngày kết hôn của cuộc hôn nhân hiện tại (nếu hiện tại đã kết hôn)
17. Nơi kết hôn của cuộc hôn nhân hiện tại
Thành phố/tỉnh:
Tiểu bang:
Quốc gia:
18. Cung cấp cụ thể thông tin các cuộc hôn nhân trước (nếu có)
Họ tên vợ/chồng trước (1)
Tháng/ngày/năm li hôn (1)
Họ tên vợ/chồng trước (2)
Tháng/ngày/năm li hôn (2)
19. Thông tin của cha bạn
Họ
tên
tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
Giới tính
NamNữ
Sinh ra ở quốc gia nào
Cư ngụ ở thành phố, quốc gia nào
20. Thông tin của mẹ bạn
Họ
tên
tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
Giới tính
NamNữ
Sinh ra ở quốc gia nào
Cư ngụ ở thành phố, quốc gia nào
21. Tình trạng cư trú:
Công dân MỹThường trú nhân
Nếu là công dân Mỹ
Sinh ra tại Mỹ
Thi nhập tịchNhập tịch theo cha mẹ
Nếu thi nhập tịch ->cung cấp thông tin bằng quốc tịch
Số quốc tịch
Nơi cấp
Tháng/ngày/năm cấp
Nếu là thường trú nhân ->cung cấp thông tin thẻ xanh
Qua Mỹ theo diện gì
Tháng/ngày/năm nhập cảnh
Nhập cảnh Mỹ lần đầu ở thành phố, tiểu bang nào?
22. Bạn trở thành thường trú nhân thông qua việc kết hôn với công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ đúng không?
không
23. Cung cấp thông tin công việc trong vòng 5 năm gần
Tên công ty (1)
Địa chỉ (1)
Chức vụ (1)
Làm từ tháng/ngày/năm (1)
Đến tháng/ngày/năm (1)
Tên công ty (2)
Địa chỉ (2)
Chức vụ (2)
Làm từ tháng/ngày/năm (2)
Đến tháng/ngày/năm (2)
Tên công ty (3)
Địa chỉ (3)
Chức vụ (3)
Làm từ tháng/ngày/năm (3)
Đến tháng/ngày/năm (3)
Tên công ty (4)
Địa chỉ (4)
Chức vụ (4)
Làm từ tháng/ngày/năm (4)
Đến tháng/ngày/năm (4)
24. Chủng tộc
25. Chiều cao
26. Cân nặng
27. Màu mắt
28. Màu tóc
29. Số điện thoại
30. Email
Người được bảo lãnh (Beneficiary)
31. A- Number (nếu có)
32. U.S. Social Security Number (nếu có)
33.a. Họ
33.b. tên
33.c. tên lót
34. Họ tên khác (nếu có)
35. Nơi sinh
Quận/huyện:
Thành phố:
Quốc gia:
36. Tháng/ngày/năm sinh
37. Giới tính
NamNữ
38. Có ai khác đã từng nộp đơn bảo lãnh bạn không?
không
39. Địa chỉ cư trú ngoài nước Mỹ
40. Địa chỉ dự định cư trú ở Mỹ
41. Số điện thoại
42. Email
43. Bạn đã kết hôn bao nhiêu lần?
44. Tình trạng hôn nhân hiện tại
Độc thânĐã kết hônĐã li hônLi thânQuả phụ
45. Tháng/ngày/năm kết hôn của cuộc hôn nhân hiện tại (nếu hiện tại đã kết hôn)
46. Nơi kết hôn của cuộc hôn nhân hiện tại
Thành phố/tỉnh:
Tiểu bang:
Quốc gia:
47. Cung cấp thông tin các cuộc hôn nhân hiện tại và trước đây (nếu có)
Họ tên vợ/chồng (1)
Tháng/ngày/năm li hôn (1)
Họ tên vợ/chồng (2)
Tháng/ngày/năm li hôn (2)
48. Cung cấp thông tin vợ/chồng hiện tại và con cái
Họ, tên, tên lót (1)
Mối quan hệ (vợ/chồng hoặc con trai, con gái) (1)
Tháng/ngày/năm sinh (1)
Quốc gia nơi sinh (1)
Họ, tên, tên lót (2)
Mối quan hệ (vợ/chồng hoặc con trai, con gái) (2)
Tháng/ngày/năm sinh (2)
Quốc gia nơi sinh (2)
Họ, tên, tên lót (3)
Mối quan hệ (vợ/chồng hoặc con trai, con gái) (3)
Tháng/ngày/năm sinh (3)
Quốc gia nơi sinh (3)
49. Bạn có từng đến Mỹ bao giờ chưa?
không
50. Nếu bạn đang ở Mỹ ->cung cấp thông tin khi nhập cảnh
Qua Mỹ bằng visa diện gì:
Số I-94:
Tháng/ngày/năm nhập cảnh:
Tháng/ngày/năm hết hạn I-94:
51. Số hộ chiếu:
Quốc gia cấp hộ chiếu:
Tháng/ngày/năm hết hạn hộ chiếu:
52. Công việc hiện tại
Tên công ty:
Địa chỉ:
Tháng/ngày/năm bắt đầu làm việc:
53. Bạn đã từng bị trục xuất?
không
Nếu có, cung cấp:
Thành phố và tiểu bang nơi tiến hành hồ sơ trục xuất.
Tháng/ngày/năm bị trục xuất
54. Địa chỉ mới nhất nơi bạn và người bảo lãnh từng sống chung (nếu có)
Địa chỉ
Từ tháng/ngày/năm
Đến tháng/ngày/năm
55. Bạn thuộc trường hợp nào sau đây:
Đang ở Mỹ và xin thẻ xanh ở lạiĐang ở Việt Nam và xin visa định cư Mỹ
Nếu đang ở Mỹ và xin thẻ xanh ở lại -> Nộp hồ sơ xin thẻ xanh ở thành phố, tiểu bang nào?
56. Người bảo lãnh trước đây đã từng nộp đơn bảo lãnh cho bạn hoặc cho người nào khác không?
không
Nếu có ->cung cấp thông tin người đó
Họ, tên, tên lót (1)
Nộp đơn tại thành phố nào (1)
Nộp đơn tại tiểu bang nào (1)
Tháng/ngày/năm nộp đơn (1)
Kết quả (chấp thuận, từ chối hay hủy hồ sơ) (1)
Họ, tên, tên lót (2)
Nộp đơn tại thành phố nào (2)
Nộp đơn tại tiểu bang nào (2)
Tháng/ngày/năm nộp đơn (2)
Kết quả (chấp thuận, từ chối hay hủy hồ sơ) (2)
57. Nếu người bảo lãnh cũng bảo lãnh cho những thân nhân khác cùng lúc với đơn bảo lãnh bạn ->cung cấp
Họ, tên, tên lót (thân nhân) (1)
Mối quan hệ (1)
Họ, tên, tên lót (thân nhân) (2)
Mối quan hệ (2)
Họ, tên, tên lót (thân nhân) (3)
Mối quan hệ (3)
58. Địa chỉ cư trú trong vòng 5 năm
Địa chỉ (1)
Ở từ tháng/ngày/năm (1)
Đến tháng/ngày/năm (1)
Địa chỉ (2)
Ở từ tháng/ngày/năm (2)
Đến tháng/ngày/năm (2)
Địa chỉ (3)
Ở từ tháng/ngày/năm (3)
Đến tháng/ngày/năm (3)
Địa chỉ (4)
Ở từ tháng/ngày/năm (4)
Đến tháng/ngày/năm (3)
59. Thông tin của cha bạn
Họ
tên
tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
Giới tính
NamNữ
Sinh ra ở thành phố, quốc gia nào
Cư ngụ ở thành phố, quốc gia nào
60. Thông tin của mẹ bạn
Họ
tên
tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
Giới tính
NamNữ
Sinh ra ở thành phố, quốc gia nào
Cư ngụ ở thành phố, quốc gia nào
61. Công việc trong vòng 5 năm (trong và ngoài Mỹ)
Tên công ty (1)
Địa chỉ (1)
Chức vụ (1)
Làm từ tháng/ngày/năm (1)
Đến tháng/ngày/năm (1)
Tên công ty (2)
Địa chỉ (2)
Chức vụ (2)
Làm từ tháng/ngày/năm (2)
Đến tháng/ngày/năm (2)
Tên công ty (3)
Địa chỉ (3)
Chức vụ (3)
Làm từ tháng/ngày/năm (3)
Đến tháng/ngày/năm (3)
Tên công ty (4)
Địa chỉ (4)
Chức vụ (4)
Làm từ tháng/ngày/năm (4)
Đến tháng/ngày/năm (4)