Đơn điện tử xin visa không định cư

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
1.a. Tên (trên khai sinh)
1.b. Tên (trên khai sinh)
1.c. Tên lót (trên khai sinh)
2. Họ tên khác (nếu có)
3. Họ tên theo tôn giáo (nếu có)
4. Giới tính
NamNữ
5. Tình trạng hôn nhân
6. Tháng/ngày/năm sinh
7. Nơi sinh
8. Quốc tịch
9. Địa chỉ cư trú
10. Địa chỉ gửi thư
11. Số điện thoại
12. Email
13. Số hộ chiếu
14. Nơi cấp hộ chiếu
Thành phố:
Quốc gia:
Tháng/ngày/năm cấp
Tháng/ngày/năm hết hạn
15. Có bao giờ làm mất hoặc bị đánh cắp hộ chiếu?
Không
16. Mục đích đến Mỹ là gì?
17. Tháng/ngày/năm dự định đến Mỹ
18. Dự định ở lại bao lâu
19. Địa chỉ bạn sẽ ở khi đến Mỹ
20. Đối tượng/ cá nhân nào sẽ chi trả cho chuyến đi của bạn
Họ tên người sẽ chi trả cho chuyến đi
Điện thoại
Email
Mối quan hệ với bạn?
Địa chỉ của người chi trả
21. Bạn có đi cùng 1 nhóm hoặc 1 tổ chức nào không?
Không
22. Có bao nhiêu người đi cùng chuyến với bạn?
Mối quan hệ là gì?
23. Bạn có từng đến Mỹ chưa?
Không
24. Bạn có từng được cấp visa đi Mỹ không?
Không
Nếu có, cung cấp số visa:
25. Bạn có từng hoặc đang có hồ sơ bảo lãnh không?
Không
26. Bạn có từng bị từ chối cấp visa đi Mỹ, bị từ chối nhập cảnh hoặc bị hủy đơn xin nhập cảnh?
Không
27. Tên cá nhân/tổ chức bạn biết ở Mỹ
Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ
Địa chỉ
Số điện thoại, email
28. Thông tin ba mẹ bạn
Họ tên ba
Tháng/ngày/năm sinh ba
Có đang ở Mỹ không?
Không
Họ tên mẹ
Tháng/ngày/năm sinh mẹ
Có đang ở Mỹ không?
Không
29. Bạn có người thân nào khác (không kể ba mẹ) ở Mỹ không?
Không
Nếu có, cung cấp thông tin
Họ tên thân nhân (1)
Mối quan hệ (1)
Tình trạng cư trú (thẻ xanh hay quốc tịch) (1)
Họ tên thân nhân (2)
Mối quan hệ (2)
Tình trạng cư trú (thẻ xanh hay quốc tịch) (2)
Họ tên thân nhân (3)
Mối quan hệ (3)
Tình trạng cư trú (thẻ xanh hay quốc tịch) (3)
30. Họ tên vợ/chồng bạn là gì?
Tháng/ngày/năm sinh
Quốc tịch
Nơi sinh
Địa chỉ
31. Bạn có bao nhiêu người con?
32. Công việc chính của bạn
Tên công ty hoặc trường đang học
Địa chỉ
Lương hằng tháng
Tóm tắt bổn phận
33. Bạn có từng đi học cấp trung học hoặc trên cấp trung học?
Không
34. Bạn có theo một bè phái hay bộ tộc nào không?
Không
35. Bạn nói được những ngôn ngữ nào?
36. Kể tên các nước bạn đã đi du lịch trong vòng 5 năm qua
37. Bạn có từng đóng góp hoặc làm việc cho một tổ chức từ thiện hoặc xã hội không?
Không
38. Bạn có kỹ năng đặc biệt hoặc được đào tạo đặc biệt không? (chẳng hạn như kinh nghiệm liên quan đến chất nổ, hỏa khí, hạt nhân, sinh vật học hoặc hóa học
Không
39. Bạn có từng phục vụ cho quân đội?
Không
40. Bạn có từng phục vụ hoặc là thành viên của các tổ chức bán quân sự, nhóm nổi loạn, quân du kích, phiến loạn?
Không
Câu hỏi an ninh và thông tin lí lịch tư pháp
1. Bạn có mắc bệnh lây nhiễm nào chẳng hạn như bệnh lao?
Không
2. Bạn có bị rối loạn về thần kinh hoặc thể chất mà có thể gây hại cho bản thân và xã hội không?
Không
3. Bạn có từng lạm dụng hoặc nghiện ma túy?
Không
4. Bạn có từng bị bắt vì phạm tội?
Không
5. Bạn có từng liên quan đến vấn đề về bạo lực?
Không
6. Có phải bạn đến Mỹ để tham gia vào việc buôn bán, mại dâm trái phép hoặc đã từng buôn bán, mại dâm trong vòng 10 năm qua?
Không
7. Bạn có từng dính líu hoặc sẽ dính líu đến việc rửa tiền?
Không
8. Bạn có từng tham gia hoặc có âm mưu buôn người sang Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ?
Không
9. Bạn có phải là vợ/chồng hay con cái của người từng tham gia hoặc có âm mưu buôn người sang Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ trong vòng 5 năm?
Không
10. Bạn có từng hỗ trợ hoặc giúp đỡ ai đó trong việc buôn người sang Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ?
Không
11. Bạn có ý đồ làm gián điệp, phá hoại, khơi gợi bạo lực hoặc các hoạt động phạm pháp khi đang ở Mỹ không?
Không
12. Bạn có ý đồ khủng bố khi đang ở Mỹ hoặc đã từng tham gia hoạt động khủng bố?
Không
13. Bạn có từng có ý định hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố không?
Không
14. Bạn có phài là thành viên hoặc là đại diện của 1 tổ chức khủng bố?
Không
15. Bạn có từng dính líu, hỗ trợ hay tham gia diệt chủng?
Không
16. Bạn có từng dính líu, hỗ trợ hay tham gia tra tấn?
Không
17. Bạn có từng dính líu, hỗ trợ hay tham gia giết người ngoài pháp lí?
Không
18. Bạn có từng dính líu tới việc tuyển dụng hoặc sử dụng quân lính là trẻ em?
Không
19. Bạn có từng làm việc cho tổ chức chính phủ nào gây áp lực cho quyền tự do tôn giáo?
Không
20. Bạn có từng dính líu đến việc kiểm soát dân số bằng cách ép buộc phụ nữ phá thai hoặc ép buộc đàn ông triệt sản?
Không
21. Bạn có từng dính líu đến việc cưỡng chế cấy ghép nội tạng con người hoặc mô cơ thể?
Không
22. Bạn có từng nỗ lực giúp đỡ một ai đó xin visa nhập cảnh Mỹ trái phép, hoặc đạt được lợi ích từ việc nhập cư?
Không
23. Bạn có từng bắt giữ trẻ em công dân Mỹ từ người giám hộ hợp pháp?
Không
24. Bạn có từng bầu cử ở Mỹ 1 cách phạm pháp?
Không
25. Bạn có từng từ bỏ quốc tịch Mỹ vì mục đích trốn thuế?
Không