Đơn điện tử xin visa định cư

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
Họ tên:
Số điện thoại:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Số hộ chiếu:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Nơi cư trú (từ năm 16 tuổi):
Từ - đến (1)
Nơi cư trú (1)
Từ - đến (2)
Nơi cư trú (2)
Từ - đến (3)
Nơi cư trú (3)
Quá trình làm việc (trong vòng 10 năm)
Từ - đến (1)
Công việc (1)
Tên và địa chỉ chỗ làm (1)
Từ - đến (2)
Công việc (2)
Tên và địa chỉ chỗ làm (2)
Từ - đến (3)
Công việc (3)
Tên và địa chỉ chỗ làm (3)
Từ - đến (4)
Công việc (4)
Tên và địa chỉ chỗ làm (4)
Quá trình học tập (từ cấp 2 trở lên)
Từ - đến (1)
Tên trường và địa chỉ (1)
Từ - đến (2)
Tên trường và địa chỉ (2)
Từ - đến (3)
Tên trường và địa chỉ (3)
Từ - đến (4)
Tên trường và địa chỉ (4)
Từ - đến (5)
Tên trường và địa chỉ (5)
Tình trạng hôn nhân:
Lần kết hôn (1)
Họ tên (1)
Ngày & nơi sinh (1)
Công việc hiện tại (1)
Ngày & nơi kết hôn (1)
Ngày & nơi li hôn (nếu có) (1)
Lần kết hôn (2)
Họ tên (2)
Ngày & nơi sinh (2)
Công việc hiện tại (2)
Ngày & nơi kết hôn (2)
Ngày & nơi li hôn (nếu có) (2)
Quan hệ gia đình:
Họ tên Cha
Ngày & nơi sinh Cha
Nơi cư trú Cha (nếu mất ghi năm mất)
Họ tên Mẹ
Ngày & nơi sinh Mẹ
Nơi cư trú Mẹ (nếu mất ghi năm mất)
Họ tên Con 1
Ngày & nơi sinh Con 1
Nơi cư trú Con 1 (nếu mất ghi năm mất)
Họ tên Con 2
Ngày & nơi sinh Con 2
Nơi cư trú Con 2 (nếu mất ghi năm mất)
Họ tên Con 3
Ngày & nơi sinh Con 3
Nơi cư trú Con 3 (nếu mất ghi năm mất)
Đã từng đi Mỹ chưa? Nếu có cung cấp ngày tháng năm, thời gian ở lại Mỹ của 5 lần đi cuối cùng, số visa mới nhất, ngày tháng năm cấp, ngày tháng năm hết hạn, đi diện gì?
Đã từng bị từ chối visa chưa? Nếu có cung cấp năm bị từ chối và visa bị từ chối diện gì?
Có từng vào Đảng, đi nghĩa vụ quân sự hay không?
Tên người bảo lãnh, mối quan hệ, địa chỉ, số điện thoại?
Địa chỉ nhận thẻ xanh (nếu khác địa chỉ của người bảo lãnh)
Trả lời các câu hỏi sau:
1. Bạn có bị bệnh lây nhiễm nào, chẳng hạn như bệnh lao không?
Không
2. Bạn có giấy tờ chứng tỏ đã chích ngừa không?
Không
3. Bạn có bị rối loạn về thần kinh hoặc thể chất mà có thể gây hại cho bản thân và xã hội không?
Không
4. Bạn có từng lạm dụng hoặc nghiện ma túy?
Không
5. Bạn có từng bị bắt vì phạm tội không?
Không
6. Bạn có từng liên quan đến các vấn đề về bạo lực không?
Không
7. Bạn có phải là vợ/chồng hoặc con của người dính líu đến các hoạt động bạo lực trong vòng 5 năm?
Không
8. Có phải bạn đến Mỹ để tham gia vào việc buôn bán, mại dâm trái phép hoặc đã từng buôn bán, mại dâm trong vòng 10 năm qua?
Không
9. Bạn có từng dính líu hoặc sẽ dính líu đến việc rửa tiền?
Không
10. Bạn có từng tham gia hoặc có âm mưu buôn người sang nước Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ?
Không
11. Bạn có từng hỗ trợ hay giúp đỡ một ai đó trong việc buôn người?
Không
12. Bạn có phải là vợ/chồng hoặc con của người dính líu đến việc buôn người trong vòng 5 năm qua?
Không
13. Bạn có ý đồ làm gián điệp, phá hoại, khơi gợi bạo lực hoặc các hoạt động phạm pháp khi đang ở Mỹ không?
Không
14. Bạn có ý đồ khủng bố khi đang ở Mỹ hoặc đã từng là khủng bố không?
Không
15. Bạn có từng có ý định hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố không?
Không
16. Bạn có phải là thành viên hay đại diện của một tổ chức khủng bố không?
Không
17. Bạn có từng dính líu, hỗ trợ hay tham gia diệt chủng?
Không
18. Bạn có từng dính líu, hỗ trợ hay tham gia tra tấn?
Không
19. Bạn có từng dính líu, hỗ trợ hay tham gia giết người ngoài pháp lí?
Không
20. Bạn có từng dính líu tới việc tuyển dụng hoặc sử dụng quân lính là trẻ em?
Không
21. Bạn có từng làm việc cho tổ chức chính phủ nào gây áp lực cho quyền tự do tôn giáo?
Không
22. Bạn có phải là thành viên của chế độ cộng sản hoặc chuyên chế?
Không
23. Bạn có từng hỗ trợ nhóm người Columbia liên quan đến Lực Lượng quân đội?
Không
24. Bạn có từng lạm dụng chức vụ nhà nước để đạt lợi ích cá nhân hoặc chiếm đoạt tài sản quốc gia?
Không
25. Bạn có từng dính líu đến việc kiểm soát dân số bằng cách ép buộc phụ nữ phá thai hoặc ép buộc đàn ông triệt sản?
Không
26. Bạn có từng dính líu đến Hiệp Định Vũ Khí Hóa Học của Mỹ?
Không
27. Bạn có phải là vợ/chồng hoặc con cái của người dính líu đến Hiệp Định Vũ Khí Hóa Học của Mỹ ?
Không
28. Bạn có từng nỗ lực giúp đỡ một ai đó nhập cảnh Mỹ trái phép vì lợi ích cá nhân?
Không
29. Bạn có từng bắt giữ trẻ em công dân Mỹ từ người giám hộ hợp pháp?
Không
30. Bạn có từng hỗ trợ ai đó bắt giữ trẻ em công dân Mỹ từ người giám hộ hợp pháp?
Không
31. Bạn có từng bầu cử ở Mỹ một cách phạm pháp?
Không
32. Bạn có từng từ bỏ quốc tịch Mỹ với mục đích trốn thuế?
Không
33. Bạn có từng đi học trường công cấp 1 hoặc cấp 2 bằng visa du học sau ngày 30/11/1996?
Không
34. Bạn định đến Mỹ với mục đích thể hiện kỹ năng lao động nhưng chưa được Bộ Lao Động chấp nhận?
Không
35. Bạn đã tốt nghiệp trường y và có ý định đến Mỹ để thể hiện năng lực của mình nhưng chưa đậu kỳ thi về ngành y?
Không
36. Bạn làm việc về chăm sóc sức khỏe và muốn đến Mỹ để thể hiện khả năng công việc nhưng chưa được bằng cấp tương đương?
Không
37. Bạn bị mất quyền thi quốc tịch lâu dài?
Không
38. Bạn có từng đến Mỹ để trốn việc đi lính trong thời kỳ chiến tranh?
Không
39. Bạn đến Mỹ để thực hiện chế độ nhiều vợ/chồng?
Không
40. Bạn có phải là diện visa trao đổi du khách (J) mà chưa đáp ứng được yêu cầu 2 năm cho người nhập cư?
Không
41. Có bao giờ nhân viên Sở Di Trú quyết định đơn xin cứu tế của bạn không hợp lý?
Không
42. Bạn có thể trở thành gánh nặng cho xã hội Mỹ hay không?
Không
43. Bạn có từng đăng ký số an sinh xã hội không?
Không
44. Bạn có muốn được cấp cả thẻ và số an sinh xã hội?
Không
45. Bạn có đồng ý cung cấp thông tin từ đơn này cho trung tâm an sinh xã hội hoặc Sở Di Trú vì mục đích làm thẻ và số an sinh xã hội?
Không