Đơn bảo trợ tài chính

(Trường hợp cần cộng thu nhập của vợ/chồng hoặc người chung hộ gia đình của người bảo lãnh)

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
Thông tin người cùng hộ gia đình (người này khai thuế chung với người bảo lãnh hoặc có cùng địa chỉ trên giấy thuế)
1.a. Họ
1.b. tên
1.c. tên lót
2. Số điện thoại
3. Email
4. Địa chỉ gửi thư
5. Địa chỉ cư trú
6. Tháng/ngày/năm sinh
7. Nơi sinh
Thành phố:
Tiểu bang:
Quốc gia:
8. U.S. Social Security number
9. Mối quan hệ của bạn với người bảo lãnh là gì? (vợ/chồng, ba mẹ, con, anh chị em?)
10. Công việc hiện tại (Job Title)
Làm cho công tyTự làm chủVề hưuThất nghiệp
Nếu "Làm cho công ty", công ty tên gì?
Nếu "Về hưu", kể từ tháng/ngày/năm
Nếu "Thất nghiệp", kể từ tháng/ngày/năm
11. Thu nhập cá nhân hằng năm
12. Bạn có khai thuế thu nhập trong vòng 3 năm gần đây cho Liên Bang hay không?
không
13. Cung cấp thu nhập trong vòng 3 năm gần nhất trên hồ sơ thuế
Năm (1)
Thu nhập (1)
Năm (2)
Thu nhập (2)
Năm (3)
Thu nhập (3)
14. Bạn có thuộc trường hợp không cần khai thuế thu nhập cho Liên bang bởi vì thu nhập của bạn dưới mức yêu cầu và bạn sẽ cung cấp bằng chứng hỗ trợ?
không
15. Nếu thu nhập của bạn không đủ để bảo trợ tài chánh, bạn có thể sử dụng tài sản của mình (bạn không cần cung cấp thông tin ở mục này nếu như bạn đã đạt yêu cầu thu nhập)
Cung cấp số dư trong tài khoản ngân hàng (savings and checking accounts)
Giá trị bất động sản bạn sở hữu
Cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất kì tài sản nào khác
Người được bảo trợ tài chính
Họ, tên, tên lót (1)
Tháng/ngày/năm sinh (1)
A-number (nếu có) (1)
U.S. Social Security number (nếu có) (1)
Họ, tên, tên lót (2)
Tháng/ngày/năm sinh (2)
A-number (nếu có) (2)
U.S. Social Security number (nếu có) (2)
Họ, tên, tên lót (3)
Tháng/ngày/năm sinh (3)
A-number (nếu có) (3)
U.S. Social Security number (nếu có) (3)