Bảo lãnh diện Fiance (hôn thê/hôn phu)

Vui lòng mua dịch vụ trước khi cung cấp thông tin

Quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sau đây
Người bảo lãnh (Petitioner)
1. Số điện thoại
2. Email
3. A-number (nếu có)
4. U.S. Social Security Number (nếu có)
5. Bảo lãnh diện gì:
K1 visa (diện hôn thê/hôn phu)K3 visa (diện vợ/chồng)
6. Nếu là diện K3, bạn có nộp đơn I-130 chưa?
không
7.a. Họ
7.b. Tên
7.c. Tên lót
8. Họ tên khác (nếu có)
9. Địa chỉ gửi thư (mailing address)
10. Địa chỉ cư trú (physical address)
11. Địa chỉ cư trú trong vòng 5 năm
Địa chỉ (01)
Ở từ tháng/ngày/năm (01)
Đến tháng/ngày/năm (01)
Địa chỉ (02)
Ở từ tháng/ngày/năm (02)
Đến tháng/ngày/năm (02)
Địa chỉ (03)
Ở từ tháng/ngày/năm (03)
Đến tháng/ngày/năm (03)
Địa chỉ (04)
Ở từ tháng/ngày/năm (04)
Đến tháng/ngày/năm (04)
12. Địa chỉ đã sống ngoài nước Mỹ trên 1 năm (nếu có)
Địa chỉ
Ở từ tháng/ngày/năm
Đến tháng/ngày/năm
13. Công việc trong vòng 5 năm
Tên công ty (01)
Địa chỉ (01)
Chức vụ (01)
Làm từ tháng/ngày/năm (01)
Đến tháng/ngày/năm (01)
Tên công ty (02)
Địa chỉ (02)
Chức vụ (02)
Làm từ tháng/ngày/năm (02)
Đến tháng/ngày/năm (02)
Tên công ty (03)
Địa chỉ (03)
Chức vụ (03)
Làm từ tháng/ngày/năm (03)
Đến tháng/ngày/năm (03)
Tên công ty (04)
Địa chỉ (04)
Chức vụ (04)
Làm từ tháng/ngày/năm (04)
Đến tháng/ngày/năm (04)
14. Giới tính
NamNữ
15. Tháng/ngày/năm sinh
16. Quốc tịch
17. Tình trạng hôn nhân
Độc thânĐã kết hônĐã li hônQuả phụ
18. Nơi sinh
Thành phố/ tỉnh
Tiểu bang
Quốc gia nào?
19. Thông tin của cha bạn
Họ
Tên
Tên lót
Tháng/ngày/ năm sinh
Giới tính
NamNữ
Sinh tại thành phố, quốc gia nào
Cư trú tại thành phố, quốc gia nào
20. Thông tin của mẹ bạn
Họ
Tên
Tên lót
Tháng/ngày/ năm sinh
Giới tính
NamNữ
Sinh tại thành phố, quốc gia nào
Cư trú tại thành phố, quốc gia nào
21. Bạn đã từng kết hôn trước đây?
không
Nếu có -> cung cấp thông tin của cuộc hôn nhân trước
Họ
Tên
Tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
Sinh tại thành phố, quốc gia nào
Tháng/ngày/năm li hôn
Nơi li hôn
22. Thông tin vợ/chồng hiện tại
Họ
Tên
Tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
Sinh tại thành phố, quốc gia nào
Tháng/ngày/năm kết hôn
Nơi kết hôn
23. Nếu là công dân Mỹ, chọn:
Sinh ra tại MỹThi nhập tịchNhập tịch theo cha mẹ
Nếu thi nhập tịch -> cung cấp thông tin bằng quốc tịch
Số quốc tịch
Nơi cấp
Tháng/ngày/năm cấp
24. Bạn có nộp đơn bảo lãnh diện hôn thê/hôn phu cho ai khác nữa không?
không
Nếu có -> cung cấp thông tin người đó
A-number
Họ
Tên
Tên khác
Tháng/ngày/năm nộp hồ sơ
Quyết định của Sở Di Trú là gì? (chấp thuận, từ chối hay khiếu nại)
25. Bạn có con dưới 18 tuổi không?
không
Nếu có -> cung cấp số tuổi của từng người con
Con dưới 18 tuổi (01)
Con dưới 18 tuổi (02)
Con dưới 18 tuổi (03)
26. Liệt kê nơi bạn cư trú trong và ngoài nước Mỹ kể từ ngày sinh nhật thứ 18
Thành phố/tiểu bang nào (01)
Quốc gia nào (01)
Thành phố/tiểu bang nào (02)
Quốc gia nào (02)
Thành phố/tiểu bang nào (03)
Quốc gia nào (03)
Người được bảo lãnh (Beneficiary)
1.a. Họ
1.b. Tên
1.c. Tên lót
2. A-number (nếu có)
3. U.S. Social Security number (nếu có)
4. Tháng/ngày/năm sinh
5. Giới tính
NamNữ
6. Tình trạng hôn nhân hiện tại
độc thânđã kết hônđã li hônquả phụ
7. Sinh ở thành phố/tỉnh, quốc gia nào?
8. Quốc tịch?
9. Họ tên khác (nếu có)
10. Địa chỉ gửi thư
11. Địa chỉ cư trú trong vòng 5 năm
Địa chỉ (01)
Ở từ tháng/ngày/năm (01)
Đến tháng/ngày/năm (01)
Địa chỉ (02)
Ở từ tháng/ngày/năm (02)
Đến tháng/ngày/năm (02)
Địa chỉ (03)
Ở từ tháng/ngày/năm (03)
Đến tháng/ngày/năm (03)
Địa chỉ (04)
Ở từ tháng/ngày/năm (04)
Đến tháng/ngày/năm (04)
12. Công việc trong vòng 5 năm:
Tên công ty (1)
Địa chỉ (1)
Chức vụ (1)
Làm từ tháng/ngày/năm (1)
Đến tháng/ngày/năm (1)
Tên công ty (2)
Địa chỉ (2)
Chức vụ (2)
Làm từ tháng/ngày/năm (2)
Đến tháng/ngày/năm (2)
Tên công ty (3)
Địa chỉ (3)
Chức vụ (3)
Làm từ tháng/ngày/năm (3)
Đến tháng/ngày/năm (3)
Tên công ty (4)
Địa chỉ (4)
Chức vụ (4)
Làm từ tháng/ngày/năm (4)
Đến tháng/ngày/năm (4)
13. Thông tin của cha bạn
Họ:
Tên:
Tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
Giới tính:
NamNữ
Sinh tại quốc gia nào?
Cư trú tại thành phố, quốc gia nào?
14. Thông tin của mẹ bạn
Họ:
Tên:
Tên lót:
Tháng/ngày/năm sinh
Giới tính:
NamNữ
Sinh tại quốc gia nào?
Cư trú tại thành phố, quốc gia nào?
15. Bạn có từng kết hôn trước đây?
Không
Nếu có, cung cấp thông tin về các cuộc hôn nhân trước:
Họ tên vợ/chồng trước
Tháng/ngày/năm sinh
Sinh tại thành phố, quốc gia nào
Tháng/ngày/năm li hôn
Nơi li hôn
16. Thông tin vợ/chồng hiện tại
Họ, tên, tên lót
Tháng/ngày/năm sinh
Sinh tại thành phố, quốc gia nào
Tháng/ngày/năm kết hôn
Nơi kết hôn
17. Bạn đã từng đến Mỹ chưa?
Không
18. Nếu bạn đang ở Mỹ, cung cấp thông tin sau:
Đến Mỹ bằng visa diện gì:
Số I-94
Tháng/ngày/năm đến Mỹ
Tháng/ngày/năm hết hạn I-94
Số hộ chiếu
Quốc gia cấp hộ chiếu
Tháng/ngày/năm hết hạn hộ chiếu
19. Bạn có con hay không?
Không
Nếu có, cung cấp thông tin:
Họ,tên, tên lót của con
Sinh tại nước nào
Tháng/ngày/năm sinh
20. Con có sống cùng với bạn hay không?
Không
Nếu con không sống chung, Cung cấp địa chỉ cư trú của con
21. Địa chỉ tại Mỹ nơi bạn dự định sinh sống
22. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài
23. Số điện thoại
24. Người hôn thê/hôn phu của bạn có quan hệ huyết thống với bạn không?
KhôngKhôn áp dụng
Nếu có, nêu rõ mối quan hệ:
25. Bạn và hôn thê/hôn phu có gặp mặt nhau trong vòng 2 năm gần đây trước khi nộp đơn này không?
Không
Nếu có, cung cấp thông tin và bằng chứng về cuộc gặp gỡ
Nếu không, giải thích lí do vì sao:
26. Bạn có gặp nhau qua trung gian dịch vụ quốc tế về môi giới hôn nhân không?
Không
Nếu có, cung cấp thông tin công ty:
Họ tên của người môi giới
Tên công ty/tổ chức
Website
Địa chỉ
Số điện thoại
27. Bạn có bao giờ bị bắt vì tội dân sự hay hình sự không?
Không
28. Bạn có bao giờ bị buộc tội hoặc kết án theo những tội sau hay không( bạo lực gia đình, cưỡng hiếp, ngược đãi trẻ em, bạo lực trong hẹn hò, ngược đãi người già)?
Không
29. Bạn có bao giờ phạm tội sát nhân, giết người, hiếp dâm, lạm dụng tình dục, khai thác tình dục, loạn luân, tra tấn, buôn lậu, cưỡng ép, bắt giữ con tin, buôn bán nô lệ, bắt cóc, giam giữ bất hợp pháp, hay toan tính phạm một trong những tội trên?
Không
30. Bạn có bao giờ phạm trên ba tội, liên quan đến việc sử dụng các chất cấm hoặc chất có cồn?
Không
31. Bạn có bao giờ bị bắt, kết tội, phạt tiền hay bị tống giam vì tội vi phạm bất cứ luật lệ hoặc qui định của bất kì quốc gia nào, ngoại trừ vi phạm buôn lậu (trừ khi vi phạm buôn lậu là chất có cồn và ma túy hoặc dính líu đến tiền phạt là $500 hoặc hơn).
Không
Nếu có, cung cấp thông tin cụ thể.
32. Dân tộc
33. Chiều cao
34. Cân nặng
35. Màu mắt
36. Màu tóc