1. Giới thiệu tổng quát nhập Quốc Tịch.
 2. Tiến trình nhập Quốc Tịch.
 3. Yêu cầu nhập Quốc Tịch.
 4. Giấy tờ cần thiết nhập Quốc Tịch.
 5. Chi phí hồ sơ nhập Quốc Tịch.
 6. Mẫu đơn Quốc Tịch.

=========// ~ //=========

Giới thiệu tổng quát nhập Quốc Tịch

1. Giới thiệu tổng quát xin nhập Quốc Tịch.

Xin quốc tịch

lên đầu trang

Tiến trình nhập Quốc Tịch

2. Tiến trình xin nhập Quốc Tịch.

Tiến trình xin nhập quốc tịch Mỹ

Gồm các bước sau:

 1. Xác định xem quí vị có đủ điều kiện xin nhập tịch chưa

 2. Điền đơn N-400 

 3. Chuẩn bị giấy tờ nộp kèm theo đơn N-400

 4. Đến buổi hẹn lăn tay 

 5. Đến buổi hẹn phỏng vấn và thi nhập tịch

 6. Đi tuyên thệ và nhận bằng quốc tịch

lên đầu trang

Yêu cầu xin nhập Quốc Tịch

3. Yêu cầu xin nhập Quốc Tịch.

Điều kiện xin nhập tịch

 1. Ít nhất 18 tuổi

 2. Là thường trú nhân Mỹ trong vòng 5 năm hoặc 3 năm (nếu còn đang kết hôn và sống cùng với 1 công dân Mỹ đã bảo lãnh cho bạn)

 3. Trong vòng 5 hoặc 3 năm qua, không rời khỏi nước Mỹ trên 1 năm

 4. Cư trú tại tiểu bang nộp đơn xin quốc tịch trong vòng 3 tháng trước khi nộp đơn

 5. Đã thường trú tại Mỹ ít nhất 30 tháng (trường hợp 5 năm) và 18 tháng (trường hợp 3 năm)


THỜI GIAN:

Thường thì khoảng từ 3 – 6 tháng chờ đợi để hồ sơ xin nhập tịch được Sở Di Trú chấp thuận


lên đầu trang

Giấy tờ cần thiết xin nhập Quốc Tịch

4. Giấy tờ cần thiết xin nhập Quốc Tịch.

Giấy tờ cần thiết để xin nhập quốc tịch Mỹ

 1. Bản sao thẻ xanh

 2. 2 tấm hình 2x2 inch

 3. Bằng chứng sống chung (nếu nhập tịch dựa trên hôn nhân với công dân Mỹ)
  • Tài sản chung (xe cộ, nhà cửa, đất đai)

  • Tài khoản ngân hàng chung

  • Giấy khai thuế chung

  • Bảo hiểm chung

lên đầu trang

Chi phí hồ sơ xin nhập Quốc Tịch

5. Chi phí hồ sơ xin nhập Quốc Tịch.

Chi phí xin nhập quốc tịch Mỹ

Phí dịch vụ cho VISA TO FAST

$200

Phí nộp cho Sở Di Trú

$725

Tổng

$925