1. Giới thiệu tổng quát xin thẻ xanh 10 năm.
 2. Tiến trình cho xin thẻ xanh 10 năm.
 3. Yêu cầu cho xin thẻ xanh 10 năm.
 4. Giấy tờ cần thiết cho xin thẻ xanh 10 năm.
 5. Chi phí hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm.
 6. Mẫu đơn xin thẻ xanh 10 năm.

=========// ~ //=========

Giới thiệu tổng quát xin thẻ xanh 10 năm

1. Giới thiệu tổng quát xin thẻ xanh 10 năm.

Xin thẻ xanh 10 năm

lên đầu trang

Tiến trình cho xin thẻ xanh 10 năm

2. Tiến trình cho xin thẻ xanh 10 năm.

Tiến trình hồ sơ xin đổi thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm

Sở Di Trú cấp thẻ xanh 2 năm với mục đích muốn thử thách và kiểm tra lại xem mối quan hệ có phải là thật hay không. Nếu Sở Di Trú tin rằng mối quan hệ là thật thì sẽ cấp thẻ xanh 10 năm, còn nếu Sở Di Trú không tin tưởng mối quan hệ và cho rằng đây là hôn nhân giả thì sẽ không cấp thẻ xanh 10 năm và người được bảo lãnh sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Thẻ xanh 2 năm là thẻ xanh có điều kiện, có nghĩa là quí vị phải nộp đơn xin đổi sang thẻ xanh 10 năm trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn 90 ngày.

lên đầu trang

Yêu cầu cho xin thẻ xanh 10 năm

3. Yêu cầu cho xin thẻ xanh 10 năm.


Thời gian chờ đợi

Cần khoảng 6-8 tháng để Sở Di Trú xét hồ sơ và sẽ đưa ra yêu cầu bổ sung bằng chứng để chứng minh mối quan hệ là thật.

Sau khi Sở Di Trú nhận được đơn xin đổi sang thẻ xanh 10 năm của quí vị, Sở Di Trú sẽ gửi ra biên nhận thông báo. Giấy thông báo này có giá trị gia hạn thẻ xanh 2 năm thêm 1 năm nữa trong thời gian chờ đợi hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm. Quí vị có thể sử dụng giấy thông báo này kèm với thẻ xanh 2 năm một cách hợp pháp trong lúc chờ đợi.

Nếu Sở Di Trú tin tưởng mối quan hệ thì sẽ cấp thẻ xanh 10 năm cho quí vị.

Nếu Sở Di Trú gửi thư mời quí vị đến phỏng vấn thì có nghĩa rằng Sở Di Trú chưa tin tưởng mối quan hệ này và muốn xác nhận lại trong buổi phỏng vấn. Cả 2 vợ chồng bắt buộc phải có mặt nếu được mời phỏng vấn và nên chuẩn bị kĩ lưỡng giấy tờ bằng chứng cho mối quan hệ.

lên đầu trang

Giấy tờ cần thiết cho xin thẻ xanh 10 năm

4. Giấy tờ cần thiết cho xin thẻ xanh 10 năm.

Giấy tờ cần thiết để nộp đơn xin đổi sang thẻ xanh 10 năm:

 • Đơn I-751

 • Giấy hôn thú

 • Bản sao thẻ xanh 2 năm

 • Bill điện nước, gas, điện thoại…

 • Bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân thọ

 • Giấy khai sinh con chung (nếu có)

 • Giấy khai thuế chung của 2 người trong vòng 2 năm qua

 • Giấy hợp đồng thuê nhà chung

 • Tài khoản ngân hàng chung của 2 người

 • Tài sản đứng tên chung 2 người

lên đầu trang

Chi phí hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm

5. Chi phí hồ sơ  xin thẻ xanh 10 năm.

Chi phí xin đổi sang thẻ xanh 10 năm

Phí dịch vụ cho VISA TO FAST

$200 

(tùy trường hợp)

Phí nộp đơn cho Sở Di Trú

$590