1. Giới thiệu tổng quát bảo lãnh Cha/mẹ
 2. Tiến trình cho bảo lãnh Cha/mẹ
 3. Yêu cầu cho bảo lãnh Cha/mẹ
 4. Giấy tờ cần thiết cho bảo lãnh Cha/mẹ
 5. Chi phí hồ sơ bảo lãnh Cha/mẹ
 6. Mẫu đơn bảo lãnh Cha/mẹ

=========// ~ //=========

Giới thiệu tổng quát bảo lãnh Cha/mẹ

1. Giới thiệu tổng quát bảo lãnh Cha/mẹ.

Công dân Mỹ có quyền bảo lãnh cho cha mẹ của mình đến Mỹ để định cư. Visa diện con bảo lãnh cha mẹ thường sẽ được cấp dễ dàng vì cha mẹ và con cái là trực hệ. Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ sau khi được Sở Di Trú chấp thuận sẽ được chuyển sang Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia để tiếp tục cứu xét và gửi về Đại Sứ hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ nơi mà cha mẹ quí vị đang cư trú. 

lên đầu trang

Tiến trình cho bảo lãnh Cha/mẹ

2. Tiến trình cho bảo lãnh Cha/mẹ.

Tiến trình xin visa bảo lãnh cha mẹ (diện IR5)

 1. Nộp cho Sở Di Trú – Hồ sơ của quí vị sẽ được gửi đến Sở Di Trú

 2. Giấy Thông Báo số 1 (Notice of Action 1) – Thông báo Sở Di Trú đã nhận được hồ sơ

 3. Giấy Thông báo số 2 (Notice of Action 2) – Thông báo Sở Di Trú đã chấp nhận hoặc từ chối hồ sơ

 4. Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) – Sở Di Trú sẽ chuyển tiếp hồ sơ đến NVC

 5. Từ NVC đến Lãnh Sự - Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia sẽ chuyển tiếp hồ sơ đến Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam

 6. Nhận được thư mời phỏng vấn - NVC sẽ gửi thư mời phỏng vấn

 7. Giấy khám sức khỏe – Người được bảo lãnh phải đặt hẹn và hoàn tất việc khám sức khỏe theo yêu cầu

 8. Phỏng vấn với Lãnh Sự - Người được bảo lãnh sẽ phải tham dự buổi phỏng vấn với nhân viên của Lãnh Sự

 9. Cấp visa – Visa sẽ được cấp trên hộ chiếu và hộ chiếu sẽ được trả lại sau vài ngày

 10. Phí thẻ xanh – phí thẻ xanh được trả online

 11. Đến Mỹ - Người được bảo lãnh có 6 tháng để nhập cảnh Mỹ

 12. Cấp thẻ xanh – Thẻ xanh sẽ được gửi đến địa chỉ nhà ở Mỹ trong vòng 2-4 tuần sau khi quí vị đến Mỹ.

1. Nộp đơn cho sở di trú

Công dân hoặc thường trú nhân Mỹ được phép nộp hồ sơ bảo lãnh diện IR5 cho Sở Di Trú bằng cách nộp đơn I-130 cùng với lệ phí là $535


2. Giấy Thông Báo số 1 (NOA1)

Sau khi nộp hồ sơ khoảng 2-3 tuần, quí vị sẽ nhận được Giấy Thông Báo số 1, thông báo Sở Di Trú đã nhận được hồ sơ. Quí vị không cần làm gì ở giai đoạn này

3. Giấy Thông Báo số 2 (NOA2)

Khoảng 3-5 tháng sau khi nộp hồ sơ, quí vị sẽ nhận được Giấy Thông Báo số 2, thông báo Sở Di Trú đã chấp nhận, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung giấy tờ. Nếu được chấp nhận, quí vị không cần làm gì ở giai đoạn này. Nếu quí vị nhận được thông báo yêu cầu bổ sung giấy tờ, quí vị cần phải hồi âm Sở Di Trú. 

4. Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC)

NVC sẽ gửi email cùng với số hồ sơ, hướng dẫn và hóa đơn. Quí vị cần nộp giấy tờ hồ sơ theo yêu cầu của NVC và lệ phí cho NVC.

5. NVC đến Lãnh Sự Quán 

Trong vòng 4 tuần, sau khi xem xét và chấp thuận giấy tờ lý lịch của cha mẹ quí vị, NVC sẽ chuyển hồ sơ đến Bộ Ngoại Giao. Sau đó Bộ Ngoại Giao sẽ gửi giấy tờ visa về Lãnh Sự Quán địa phương nơi cha mẹ quí vị sống.

6. Thư mời phỏng vấn

Khoảng 4-8 tuần kể từ lúc nhận được thư hoàn tất hồ sơ, quí vị sẽ nhận được thư mời phỏng vấn

7. Khám sức khỏe

Người được bảo lãnh phải có giấy khám sức khỏe. Lãnh Sự Quán sẽ gửi giấy hướng dẫn đăng kí khám bệnh. 

8. Phỏng vấn với Lãnh Sự

Người được bảo lãnh phải tham dự buổi phỏng vấn với Lãnh Sự Quán. Quí vị phải nhớ mang theo hộ chiếu. Nếu con của người được bảo lãnh bao gồm trong hồ sơ bảo lãnh, họ phải tham dự buổi phỏng vấn. Sau khi quí vị đã đặt lịch phỏng vấn, quí vị nên cẩn thận kiêm tra thông tin từ NVC, vì có thể sẽ có hướng dẫn bổ sung cho riêng từng trường hợp. Mục đích của buổi phỏng vấn là để xác minh mối quan hệ cha mẹ con cái là thật và không có dấu hiệu của việc giả mạo để được nhập cư.

9. Cấp visa

Sau khi phỏng vấn, quí vị sẽ biết visa có được chấp thuận hay không. Nếu nhân viên Lãnh Sự giữ lại hộ chiếu của quí vị, có nghĩa là quí vị đã được chấp nhận. Visa sẽ được cấp trên hộ chiếu và sẽ được gửi lại cho quí vị trong vài ngày. 

10. Phí thẻ xanh

Phí thẻ xanh gửi cho Sở Di Trú là $220

11. Đến Mỹ

Visa có thời hạn trong vòng 6 tháng, do đó người được bào lãnh nên sắp xếp mua vé máy bay cho phù hợp. Người bảo lãnh không cần phải đi cùng.

12. Cấp thẻ xanh

Thẻ xanh sẽ được cấp trong vòng 2-4 tuần sau khi quí vị nhập cảnh Mỹ. Kể từ lúc đó, người được bảo lãnh có quyền đi làm việc hợp pháp tại Mỹ, và họ có thể xuất nhập cảnh Mỹ mà không cần đăng kí visa nào nữa.


lên đầu trang

Yêu cầu cho bảo lãnh Cha/mẹ

3. Yêu cầu cho bảo lãnh Cha/mẹ.

Tiêu chuẩn yêu cầu

Để được nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, người bảo lãnh phải đủ những yêu cầu sau:

1. Là công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên.

Quí vị phải ít nhất 21 tuổi và chứng minh được mình là công dân Mỹ (thường trú nhân Mỹ không thể bảo lãnh cha mẹ)

2. Đáp ứng được yêu cầu thu nhập.

Yêu cầu thu nhập thường khác biệt tùy theo tiểu bang, số người trong gia đình và có bao nhiêu người được bảo lãnh. 


Lựa chọn cho quí vị không đáp ứng được yêu cầu thu nhập

 • Tài sản: quí vị có thể sử dụng tài sản để bảo lãnh, chẳng hạn như đất đai, nhà cửa, chứng khoán. Giá trị tài sản phải gấp 5 lần yêu cầu thu nhập.

 • Đồng bảo trợ: quí vị có thể tìm người đồng bảo trợ, chẳng hạn như người thân, gia đình, bạn bè

GHI CHÚ: không đáp ứng được yêu cầu thu nhập là một trong những nguyên nhân thông thường cho việc bị từ chối. 

Thời gian yêu cầu

Tổng thời gian làm hồ sơ IR5 sẽ khác nhau tùy trường hợp. Tiến trình này được ước tính khoảng từ 8-12 tháng. Tuy nhiên thời gian có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn phụ thuộc vào từng trường hợp.


lên đầu trang

Giấy tờ cần thiết cho bảo lãnh Cha/mẹ

4. Giấy tờ cần thiết cho bảo lãnh Cha/mẹ.

Hồ sơ nộp cho Sở Di Trú

 • Đơn I-130

 • Đơn G-325A

 • Đơn G-1145

 • Phí $535

 • Bản sao hôn thú cha mẹ

 • Bản sao bằng quốc tịch, khai sinh hoặc hộ chiếu

 • Khai sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh

 • Bằng chứng thay đổi họ tên (nếu có)

Nộp cho trung tâm chiếu khán quốc gia (NVC)

 • Đơn DS-260

 • Đơn DS-261

 • Bản sao giấy khai sinh

 • Bản sao hôn thú

 • Bản sao giấy ly hôn (nếu có)

 • Bản sao giấy chứng tử của vợ/chồng (nếu có)

 • Bản sao hộ chiếu

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2

 • 2 tấm hình 5x5 cm

Bảo trợ tài chánh

 • Đơn I-864 bảo trợ tài chánh

 • Bản sao thuế thu nhập của năm gần nhất

 • Bản sao 3 cùi lương gần nhất

 • Bản sao giấy phép kinh doanh (nếu có)

 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu có)

 • Bằng quốc tịch, Khai Sinh hoặc hộ chiếu Mỹ (nếu là người đồng bảo trợ)

Nộp cho Lãnh Sự

 • Kết quả khám sức khỏe

 • Chứng nhận chích ngừa

 • 2 tấm hình hộ chiếu 5x5cm

 • Hộ chiếu (còn thời hạn ít nhất 6 tháng)

 • Phí nhập cư $220


lên đầu trang

Chi phí hồ sơ bảo lãnh Cha/mẹ

5. Chi phí hồ sơ bảo lãnh Cha/mẹ.

Chi phí căn bản cho diện bảo lãnh cha mẹ

Phí dịch vụ cho VISA TO FAST

$300

Phí nộp đơn cho Sở Di Trú

$535

Phí cho NVC

$445

Phí nhập cư cho Sở Di Trú

$220

Phí khám sức khỏe

$215

Tổng

$1715


Chi phí khác

Bưu điện – quí vị sẽ phải tốn phí gửi hồ sơ cho bưu điện nếu quí vị tự nộp hồ sơ

Hộ chiếu – quí vị sẽ tốn phí làm hộ chiếu nếu quí vị chưa có

Hình thẻ hộ chiếu – quí vị sẽ phải chi trả phí chụp ảnh thẻ

Dịch thuật – quí vị sẽ phài chi trả phí dịch thuật nếu quí vị cần dịch giấy tờ mà không có ai giúp