1. Giới thiệu tổng quát xin thẻ xanh tại Mỹ.
 2. Tiến trình cho xin thẻ xanh tại Mỹ.
 3. Yêu cầu cho xin thẻ xanh tại Mỹ.
 4. Giấy tờ cần thiết cho xin thẻ xanh tại mỹ.
 5. Chi phí hồ sợ xin thẻ xanh tại Mỹ.
 6. Mẫu đơn I-130.
 7. Mẫu đơn I-485.
 8. Mẫu đơn I-131.
 9. Mẫu đơn I-765.
 10. Bảo trợ tài chính
  1. Mẫu đơn I-864 trường hợp người bảo lãnh có đủ thu nhập và không cần người đồng bảo trợ co-sign
  2. Mẫu đơn trường hợp người bảo lãnh không đủ thu nhập và cần người đồng bảo trợ co-sign
  3. Mẫu đơn I-864A (trường hợp cộng thuế với người trong hộ gia đình)

MUA MẪU ĐƠN

Mua dịch vụ

=========// ~ //=========

Giới thiệu tổng quát xin thẻ xanh tại Mỹ

1. Giới thiệu tổng quát xin thẻ xanh tại Mỹ.

THAY ĐỔI TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ


Xin thẻ xanh là thủ tục nộp hồ sơ xin thay đổi tình trạng cư trú dành cho những người đang có mặt tại Mỹ bằng visa không định cư, chẳng hạn như visa du lịch, visa du học, visa fiance, visa làm việc…


lên đầu trang

Tiến trình cho xin thẻ xanh tại Mỹ

2. Tiến trình cho xin thẻ xanh tại Mỹ.

Có nhiều trường hợp khác nhau để xin thẻ xanh ở lại Mỹ: xin thẻ xanh cho vợ/chồng, cha mẹ hoặc con cái.

Thủ tục xin thẻ xanh bao gồm:

 1. Khám sức khỏe

 2. Nộp đơn vào sở di trú để xin chuyển đổi visa

 3. Bảo trợ tài chánh

 4. Lăn tay

 5. Phỏng vấn với sở di trú trước khi được cấp thẻ xanh

Tại buổi phỏng vấn quí vị phải chứng minh rằng mối quan hệ với người bảo lãnh là thật.

XIN THẺ XANH CHO VỢ/CHỒNG

Vài tháng sau khi nộp đơn xin thẻ xanh cho sở di trú, quí vị sẽ nhận được thư mời phỏng vấn. Mục đích của buổi phỏng vấn này là Sở Di Trú muốn xác nhận xem mối quan hệ của 2 vợ chồng có phải là thật hay không. Vợ chồng có đang chung sống với nhau không.

XIN THẺ XANH CHO CHA MẸ HOẶC CON CÁI

Trường hợp bảo lãnh cha mẹ hoặc con cái, đa phần sẽ được miễn phỏng vấn, nhưng cũng có trường hợp mời đi phỏng vấn để Sở Di Trú xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên hầu hết các hồ sơ bảo lãnh cha mẹ hoặc con cái, Sở Di Trú chỉ dựa trên khai sanh và giấy tờ để quyết định mối quan hệ và sẽ gửi thẻ xanh cho quí vị.

lên đầu trang

Yêu cầu cho xin thẻ xanh tại Mỹ

3. Yêu cầu cho xin thẻ xanh tại Mỹ.

Công dân nước ngoài đến Mỹ bằng visa không định cư có thể xin thẻ xanh nếu hội đủ các điều kiện sau:

 • Có hồ sơ bảo lãnh mà visa đã đến ngày đáo hạn

 • Vẫn đang trong tình trạng hợp pháp tại Mỹ (trừ trường hợp vợ/chồng, con nhỏ và cha mẹ của công dân Mỹ)

 • Không trong trường hợp bị cấm nhập

THỜI GIAN YÊU CẦU:

Thời gian chờ đợi cho hồ sơ xin thẻ xanh tại thời điểm này khoảng từ 3 - 5 tháng.

lên đầu trang

Giấy tờ cần thiết cho xin thẻ xanh tại Mỹ

4. Giấy tờ cần thiết cho xin thẻ xanh tại Mỹ.

Người bảo lãnh cần phải nộp những giấy tờ sau đây:

 • Bằng quốc tịch  

 • Giấy nộp thuế

 • Giấy chứng nhận việc làm

 • Cùi lương

 • Giấy tự chứng nhận việc làm hoặc giấy phép kinh doanh để chứng minh việc làm

 • Giấy đăng ký kết hôn

 • Giấy ly hôn (nếu có)

 • Giấy chứng tử (nếu có)


Đối với người được bảo lãnh, thì phải chứng minh tình trạng cư trú của mình đang ở Mỹ là hợp pháp và tình trạng hôn nhân. Việc chứng minh cư trú hợp pháp, thường thông qua những giấy tờ sau :

 • Đơn I-94

 • Visa

 • Khai sinh

 • Ly hôn (nếu có)


Thủ tục nộp đơn xin thẻ xanh cho hồ sơ vợ /chồng bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn  I-130

 • Đơn  I-485

 • Đơn I-765

 • Đơn I-131

 • Đơn I-864

 • Đơn WR-703

 • G-325A cho cả 2 người.

lên đầu trang

Chi phí hồ sơ xin thẻ xanh tại Mỹ

5. Chi phí hồ sơ xin thẻ xanh tại Mỹ.

Chi phí xin thẻ xanh ở lại Mỹ

Phí dịch vụ cho VISA TO FAST

$500

Phí nộp đơn thay đổi tình trạng cư trú

$1140

Phí nộp hồ sơ bảo lãnh

$535

Phí lăn tay

$85

Phí khám sức khỏe

$215

Tổng

$2475