TÊN DỊCH VỤ PHÍ DỊCH VỤ VISA TO FAST MUA DỊCH VỤ

Bảo lãnh hôn thê/hôn phu

$300 (+$60 cho 1 con đi kèm)

Mua dịch vụ

Bảo lãnh vợ/chồng

$400 (+$60 cho 1 con đi kèm)

Mua dịch vụ

Bảo lãnh cha mẹ

$300 (1 người), $450 (2 người)

Mua dịch vụ 1 người Mua dịch vụ 2 người

Bảo lãnh con

$300 (giảm $100 cho con tiếp theo)

Mua dịch vụ

Bảo lãnh anh chị em

$300

Mua dịch vụ

Du lịch

$100 (điền đơn + đặt lịch phỏng vấn)

Mua dịch vụ

Xin thẻ xanh ở lại Mỹ

$500 (+$80 cho 1 con đi kèm)

Mua dịch vụ

Đổi sang thẻ xanh 10 năm

$200 (tùy trường hợp)

Mua dịch vụ

Quốc tịch

$200

Mua dịch vụ

Hồ sơ nộp cho NVC

$300 (Bao gồm đơn bảo trợ tài chính và DS-260)

Mua dịch vụ