MẪU ĐƠN BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG + 5 con

08 Tháng Bảy 20187:31 CH(Xem: 8504)
Mã:BLVC05
Giá Gốc:$700.00
Giá Bán:$700.00
Còn Hàng
Gói hàng có giá trị dịch vụ cho 5 mẫu đơn dưới đây:

Đơn nộp cho USCIS

Đơn nộp cho NVC (bao gồm)

Lưu ý: Quý vị có thể chọn đơn Bảo Trợ Tài Chính tùy theo trường hợp thu nhập của mình mà có thể chọn 1 trong 3 hoặc chọn cả 3 mẫu đơn, và tất cả các trường hợp đều phải cung cấp đơn DS260

Nếu quý vị có con đi kèm theo vui lòng trả thêm phí theo link sau:
  1. MẪU ĐƠN BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG
  2. MẪU ĐƠN BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG + 1 con
  3. MẪU ĐƠN BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG + 2 con
  4. MẪU ĐƠN BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG + 3 con
  5. MẪU ĐƠN BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG + 4 con