MẪU ĐƠN BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG

08 Tháng Bảy 20187:31 CH(Xem: 77)
Mã:BLVC
Giá Gốc:$400.00
Giá Bán:$400.00
Còn Hàng
Gói hàng có giá trị dịch vụ cho 5 mẫu đơn dưới đây:

Mua đơn nộp cho USCIS

Mua đơn nộp cho NVC (bao gồm)

Cộng thêm $60 cho 1 con đi kèm

Lưu ý: Quý vị có thể chọn đơn Bảo Trợ Tài Chính tùy theo trường hợp thu nhập của mình mà có thể chọn 1 trong 3 hoặc chọn cả 3 mẫu đơn, và tất cả các trường hợp đều phải cung cấp đơn DS260